Złota jesień AD 2010
30.jpg
Dom państwa Słomińskich i Troków, jeden z niezmienionych od lat mego dzieciństwa.