Podpisanie porozumienia gmin Stara Kiszewa i Lahntal (Niemcy)

Stara Kiszewa, 10 listopada 2005


Niemiecka gmina Lahntal znajduje się w Hesji, 915 km od Starej Kiszewy. Od pięciu lat były prowadzone rozmowy, które miały doprowadzić do oficjalnego porozumienia. Pierwsze kroki uczynił poprzedni wójt gminy Henryk Ossowski.

Ważnym wydarzeniem na tej drodze stał się 3-tygodniowy staż 20 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Kształcenia i Wychowania ze Starej Kiszewy w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczniowie pokazali się z dobrej strony i godnie reprezentowali naszą gminę.

W dniach od 9 do 13 listopada 2005 Starą Kiszewę odwiedziła 13 osobowa delegacja gminy Lahntal.

10 listopada - w przeddzień Święta Niepodległości, w Zespole Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy obu gmin.


Podpisanie porozumienia

   
(od lewej: Józef Czapiewski - wójt Starej Kiszewy, Manfred Apell - burmistrz Lahntal, Hans Walter Müller, z-ca przewodniczącego Rady Lahntal, Jerzy Gackowski - przewodniczący Rady Gminy St. Kiszewa, Grzegorz Cyrzan - starosta kościerski)

Hasło dnia

 

Herby gmin

 

Występy uczniów i orkiestry Begama

 

Wspólna fotografia: goście, radni, władze gminy i powiatu

 

Tort z herbami partnerskich gmin

 


Zamieszczone fotografie otrzymałem od pani dyrektor Ewy Bembnista, która jest właścicielem praw autorskich.

Powrót

Licznik