Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II

i wręczenia sztandaru

dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie

14 października 2005.


Przemówienia


Na fotografiach (od lewej)
 • Uchwałę o nadaniu imienia odczytuje Przewodniczący Rady Gminy Stara Kiszewa Jerzy Gackowski
 • Wizytator Rafał Cejrowski
 • Przemawia Dyrektor Wydziału Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Elżbieta Kleczyk

         

  Wbicie gwoździ w drzewce sztandaru

 • Wójt Józef Czapiewski,
 • Starszy wizytator Delegatury Kościerskiej Stanisław Lemańczyk.

     

  Do księgi pamiątkowej wpisują się: ksiądz proboszcz, prałat Stanisław Lenz i wójt Gminy Stara Kiszewa Józef Czapiewski

     

  Sztandar Zespołu Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie wręczany uczniom przez panią dyrektor Ewę Bembnista.

         

  Ślubowanie najmłodszych i najstarszych uczniów na nowy sztandar.

         

  Przed tablicą pamiątkową patrona szkoły, poświęconą przez księdza prałata Stanisława Lenza

         

  Portret patrona szkoły - Papieża Jana Pawła II w wykonaniu uczniów.

   


  Zamieszczone fotografie otrzymałem od pani dyrektor Ewy Bembnista, która jest właścicielem praw autorskich.


  Powrót

  Licznik