WAŻNE TELEFONY

 • Urząd Gminy 83-430 Stara Kiszewa ul, Ogrodowa 1, tel. (0-58) 687-60-20, fax 687-67-45
 • Starostwo Powiatowe 83-400 Kościerzyna ul.3-go Maja 9C,tel.686-42-37
 • Komisariat Policji Liniewo tel. 997
 • Straż Pożarna Stara Kiszewa ul. Ogrodowa, tel. 687-63-06, 998
 • Pogotowie Ratunkowe Kościerzyna tel. 686-30-00, 999
 • Ośrodek Zdrowia Stara Kiszewa ul. Wyzwolenia 7, tel. 687-63-13
 • Apteka "Kaszubska" Stara Kiszewa ul.Wyzwolenia,tel.687-63-14
 • Urząd Pocztowy Stara Kiszewa ul. Ogrodowa 1, tel. 687-63-79
 • Bank Spółdzielczy Stara Kiszewa ul. Kościerska 48, tel. 687-63-09
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wierzyca" Stara Kiszewa ul. Wyzwolenia 15, tel. 687-65-69
 • Gminna Spółdzielnia "SCh" Karsin ul. Kościerska 25, tel, 687-63-01
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych Stara Kiszewa ul. Kościerska 41, tel. 687-63-26
 • Punkt Informacji Turystycznej Stara Kiszewa ul. Ogrodowa 1, tel./fax 687-69-59
 • Stacja Paliw Stara Kiszewa tel. 687-63-61
 • Posterunek Energetyczny Siara Kiszewa ul. Ogrodowa 2, tel. 687-63-25
 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Starej Kiszewie ul-1000-lecia 25, tel. 687-63-27
 • Parafia Rzymsko-Katolicka (Kościół Parafialny pw. św. Marcina) Stara Kiszewa, ul. 1000-lecia 28, tel. 687-63-05
 • Kościół Rzymsko-Katolicki Parafialny św. Antoniego Konarzyny, tel. 687-66-03
 • Kościół Rzymsko-Katolicki Parafialny św. Mikołaja Stare Polaszki, tel. 687-61-04
 • Kościół Rzymsko-Katolicki Parafialny Niepokalanego Serca NMP Nowe Polaszki, tel. 687-61-04
 • Zamek Kiszewski tel. 687-68-87
  Powrót Licznik